Z provozních důvodů je v současné době platba kompenzačních pomůcek, zapůjčení nebo vrácení kompenzačních pomůcek možné pouze po předchozí telefonické domluvě na tel. číslech :  770 119 391, 558 433 974.
Děkujeme za pochopení.