Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Archiv aktualit

Nabídka prodeje osobních automobilů

Fiat doblo cargo 1,4

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace rozhodlo o prodeji níže uvedených osobních automobilů formou nabídkového licitačního řízení:

Základní údaje o vozidle:

  4T2 7340 5T0 0511
Typ: Fiat doblo cargo 1,4 Fiat doblo cargo 1,4
Barva: Modrá Modrá
Datum pořízení: 27.12.2006 13.2.2008
Pořizovací cena: 371 092,00 369 406,00
Stav tachometru k 20.2.2018 106 789 123 667
Počet míst k sezení: 2 2
Druh paliva: benzín benzín
Servis: pravidelně v autorizovaném servisu pravidelně v autorizovaném servisu
Technická prohlídka platná do: 12/2018 2/2019
Nejnižší vyvolávací cena: 30.200 Kč 35.600 Kč

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 8. 6. 2018 v 10:15 hod. v zasedací místnosti Centra sociálních služeb Frýdek-Místek, Zámecká 1266, Frýdek-Místek. Účastníkem nabídkového licitačního řízení může být pouze osoba starší 18 let. Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným občanským průkazem. Jde-li o právnickou osobu, je účastník povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, příp. z jiného veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců, a písemné zmocnění zmocnitele, k tomu, že je oprávněn jednat jménem právnické osoby, nejde-li o statutární orgán. Písemné zmocnění zmocnitele musí být doloženo též v případě zastoupení fyzické osoby zmocněncem. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy.  Bližší informace a prohlídku výše uvedených vozidel možno domluvit s Ing. Radimem Uvírou, tel. 558 433 971.

 

Výstava ptačích budek v Domovince

Centrum denních služeb Domovinka připravilo pro seniory z několika zařízení sociálních služeb nebo klubů seniorů z Frýdku-Místku a okolí společný výtvarný projekt „Výstava budek v ptačím údolí Domovinka“. Senioři v létě vyráběli a zdobili ptačí budky, které byly v září a v říjnu vystaveny na zahradě Domovinky, a prohlédnout si je přišli všichni, kdo se na jejich tvorbě podíleli. Každý zúčastněný si při zhotovování či zdobení budek procvičil jemnou motoriku, dal průchod své fantazii a tvořivosti, vyburcoval své zdravé ambice – chuť vyniknout a zaujmout druhé. Zároveň se při výstavě setkal s vrstevníky a v příjemné atmosféře získal nové informace. Vyrobené ptačí budky se líbily natolik, že z obyčejné výstavy se stala putovní.

Do projektu se zapojilo CDS Domovinka (zařízení Centra pečovatelské služby FM), Dům pokojného staří u Panny Marie Frýdecké (Charita), DZR Beskyd, Domov pro seniory FM, klub seniorů Sadová a Lískovec.

 

Setkání s klienty IC Žirafa

Uživatelé Centra denních služeb Domovinka se během roku setkávali s klienty IC Žirafa při různých společných aktivitách. Na první návštěvě v Domovince nám uživatelé IC předvedli výrobky z korálků a koše pletené z papíru a učili nás, jak na to. Při druhém setkání, jež se konalo také v Domovince, jsme utvořili smíšená družstva a soutěžili ve dvou nenáročných disciplínách, které prověřily zručnost, pozornost a koordinaci pohybů. Jednalo se o hod na plechovky a třídění plastových figur podle barev. Třetí setkání se uskutečnilo v denním stacionáři IC. Měli jsme možnost si jej prohlédnout a v některých dílnách se do dění zapojit.

Díky uskutečněným aktivitám se mohli klienti Domovinky potkat s lidmi s mentálním postižením, poznat jejich bezprostřední reakce a ztratit ostych a pocit nejistoty při komunikaci s nimi. Viděli, jak dokážou být tito lidé zruční, seznámili se s jiným prostředím a získali nové informace. Klienti IC zase zjistili, že i senioři jsou pozitivně naladěni, umí být hraví a mají zájem poznávat nové věci. Oběma skupinám vzájemné návštěvy zpestřily den.

 

Pochod pro seniory 2017

Rovných 130 seniorů si nenechalo ujít tradiční podzimní Pochod pro seniory, který vede od pramene v Hájku do Sedlišť. Na zhruba tříkilometrovou procházku je vyslal náměstek primátora Richard Žabka, který pochod rovněž absolvoval a mohl si tak vyslechnout, čím vším lidé v důchodovém věku žijí.

„Hlavní je, že žijí i pohybem. Tyto aktivity jsou důležité, udržují je v kondici, a když se jako tady k tomu přidá i velký kolektiv, jsou senioři nejspokojenější, protože si mohou povykládat, často s lidmi, s nimiž se zase až tak často nevídají,“ hodnotil přínos Pochodů pro seniory náměstek primátora Richard Žabka, který chválil organizaci v režii příspěvkové organizace města – Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek.

Akce se uskutečnila za finanční podpory Statutárního města Frýdek-Místek, které vypravilo i speciální svozové autobusy, a ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Frýdek-Místek. I proto měli senioři zajištěn fundovaný zdravotnický dozor a měli například také příležitost změřit si tlak. Pro všechny bylo na startu i v cíli připraveno malé občerstvení, nechyběly soutěže a možnost prohlédnout si sedlišťský kostel Všech svatých. Senioři dobře odhadli své síly a rozvrhli si je tak, že všichni bez problémů dorazili do cíle.

 

Společný betlém seniorů

Centrum denních služeb Domovinka, které je určeno pro seniory a osoby se zdravotním postižením, přišlo na sklonku roku s novou předvánoční akcí, která oslovila i další instituce z města, jež jsou určeny pro seniory. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit společně betlém.

„Dohodli jsme se, že jej vystavíme v zámecké kapli, takže se s ním budou moci potěšit nejen jeho tvůrci, ale i širší veřejnost. Do díla se zapojili členové klubů seniorů Sadová a Malý Koloredov a uživatelé Domova pro seniory FM, Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké (zařízení Charity), Beskydu DZR, Penzionu pro seniory FM a samozřejmě Centra denních služeb Domovinka (zařízení Centra pečovatelské služby, FM), které vše připravilo. Každá organizace měla určeno, které postavy a jakým způsobem zhotoví, aby vznikl jednotný celek,“ přiblížila projekt, na němž senioři pracovali už od října, vedoucí sociální pracovnice Adéla Kotásková.

Betlém „spatřil světlo světa“ na vánočním jarmarku 6. prosince a byl korunováním snahy připravit seniorům netradiční program a představit je společnosti jako skupinu lidí tvůrčích a odvážných pouštět se do nových činností, které mají jasný cíl, ale nejistý výsledek. Nechyběl přitom humor a nadhled.

„Na Frýdeckém zámku jsme se společně s klienty DZR Beskyd a s členkou klubu Sadová setkali 16. prosince, prohlédli si betlém, krátce si připomněli veselé historky při jeho tvoření a nakonec došlo i na koledy, které jsme si v kapli zanotovali. Bylo to moc hezky strávené dopoledne a vůbec celá práce na betlému byla radostná,“ zhodnotila Adéla Kotásková.

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku, č.1, leden 2016)

 

Návštěva domovinky

Co je to domovinka? Je to vlastně taková přestupní stanice před domovem důchodců a potom před hospicem. Je to pro staré lidi, kteří dosud dokážou bydlet ve svém bytě, ale jsou v něm po ztrátě partnera už smutní a osamělí. Nemají pro koho uvařit oběd, nemají si s kým popovídat a nemají ani s kým se pohádat. Samota v prázdném bytě doléhá a studí. A objednat si oběd domů? Vždyť ono to ani o samotě nechutná a po obědě umývat nádobí v prázdné kuchyni - a není komu říct jaké to bylo: polévka vodová, slabý vývar, maso tuhé a omáčka přesolená. Anebo zelňačka byla dnes výborná, sekaná měkoučká a bramborová kaše jemná, dokonce se zlatou cibulkou. Prostě jak kdy, ale vždycky s partnerem u jednoho stolu.

Ale člověk je tvor společenský a chce se s někým sdílet, a proto jsme dnes tady a procházíme se jednotlivými místnostmi, které mají svůj účel: pro denní pobyt a zaměstnání, pro jídlo, pro odpočinek. Pozorujeme klienty, kteří si „hrají s balonem“. Nikoliv hrají, oni s ním cvičí. Drží ho v obou rukou a zvedají nad hlavou a zase spouštějí. Dívají se na nás a my zase na ně! Co si asi o nás myslí? Že jsme noví klienti, a tedy jejich kolegové, nebo jen čumilové, kteří jsou zvédavi. A jdeme dál a najednou se ocitáme v obývacím pokoji z padesátých let, krásný leštěný ořechový nábytek, ubrus na stole, obrázky na zdi a rodinné fotografie, vázičky s květinami a dokonce i dobový gramofon. Najednou jsme doma, a já tedy určitě, protože ten nábytek je náš, totiž přesně takový, jaký jsme měli a jaký jsme si koupili s manželem po svatbě z mého věna. Stojím, koukám a mlčím, vzpomínky se zvedly ze dna času. Tady se batolily a vyrůstaly naše děti, tady jsme trávili vánoční svátky, tady jsme si koupili první televizor s malou obrazovkou, nad kterou jsme ale stejně žasli při sledování dávných seriálů, tady jsme žili jako rodina. Bože, jak je to dávno! Ten pokoj s dobovým nábytkem vyvolal zasypané vzpomínky a tesknou nostalgii. Jak se to stalo, že jsme tak rychle zestárli a jsou z nás senioři? Ale to je právě spravedlnost, která čeká na nás na všechny, protože ještě nikdo nevynalezl elixír věčného mládí. A tak proč si to trošku neulehčit a nezkusit to právě tady? Popovídat si se svými vrstevnítky o minulosti, protože budoucnost už nás nečeká vlastně žádná, tedy skoro žádná. A tomu naše děti a ti mladí kolem nás už nerozumějí.

A tak se loučíme a odcházíme s tichou otázkou na rtech: Bylo by nám tady dobře? Zkusíme to jednou? Nebo nás život donutí to zkusit? A budeme mít na to ještě čas?

Sylva Stankušová
Článek napsala členka Klubu seniorů 1. máje, Frýdek-Místek
po návštěvě Domovinky v rámci dne otevřených dveří.

(tento článek byl otištěn ve ve Frýdecko-místeckém a třineckém deníku, č. 262, dne 10.11.2015)

 

Sportovní den uživatelů Domovinky

25.6.2015 prožili uživatelé Domovinky dopoledne v přírodě a prokazovali své znalosti a dovednosti na „Sportovním dni“. Kdo chtěl v soutěži uspět, musel obejít 7 stanovišť a splnit zadané úkoly. Za správnou odpověď získal bod. Navíc se soutěžícím měřil čas, který při určování pořadí hrál také roli. Průměrně každý strávil na kolbišti 30 minut.

Senioři vyráželi na trasu po dvojicích, které určil los, a za doprovodu pracovnic Domovinky, aby pomohly osobám s hendikepem pohybového aparátu. Postupně se přemísťovali k jednotlivým disciplínám. Hned v úvodu museli pořádně namáhat mozkové závity. Zobrazená zvířata nejen pojmenovávali, ale také jim přiřazovali správné stopy. Dále je čekala morseovka a vyluštění dvou slov. U třetího stanoviště určovali světové strany pomocí buzoly, poté se posunuli k místu, kde se trefovali do pyramidy plechovek. Pátá disciplína obsahovala otázky ze zdravovědy a na šesté si sportovci dokonale zamotali ruce do lana při vázání uzlů. Poslední úkol opět ověřil vědomosti soutěžících, protože museli poznávat v herbáři kytky. A kdo měl v cíli ještě chuť si něco nového vyzkoušet, mohl hádat známé herce maskované dobře vykreslenou karikaturou, anebo se mohl projít po kládě. Takovýchto odvážlivců nebylo málo.

Na závěr bylo pro každého účastníka přichystáno občerstvení. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v Domovince, na 1. místě s 32 body se umístila dvojice A. Hrnčířová a A. Kučera.

Účelem připravené akce bylo podpořit pohybové aktivity, pobýt na čerstvém vzduchu v pěkném prostředí, rozšířit si vědomosti z různých oborů a „oprášit“ své znalosti a dovednosti, dnes už málo využívané. Ale hlavně šlo o to, aby se senioři společně dobře pobavili. A to se podle jejich nadšených obličejů a ohlasů podařilo.

Kotásková
Vedoucí sociální pracovnice CDS Domovinka

Nemusíte na to být sami!

Pečovatelská služba již řadu let nabízí pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci – seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naši službu většinou využívají senioři, kteří již vzhledem k pokročilému věku a zdravotnímu stavu nezvládají péči o svou domácnost nebo o sebe sama. Cílem naší služby je umožnit klientům, kteří se ocitnou v takto náročné životní situaci, spojené často se samotou nebo nemocí, zůstat co nejdéle ve své domácnosti a žít i nadále běžným způsobem života.

Díky pravidelným návštěvám našich pracovnic se klienti nemusejí obávat toho, že by museli opouštět svůj domov. Napomáháme klientům k udržení soběstačnosti a podporujeme je v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy. Pracovnice každodenně pomáhají klientům zvládnout běžné denní úkony jako je ranní vstávání, převlékání, pomoc s hygienou, příprava snídaně, podání oběda a večeře, pomoc při koupeli, zajištění úklidu, nákupu, dovoz obědů atd. Kromě toho pracovnice doprovázejí klienty k lékaři a na úřady, zajišťují klientům společnost, vyslechnou jejich trápení a mohou zprostředkovat i další pomoc. Při práci spolupracují s rodinnými příslušníky klienta a po určité době se tak stávají nepostradatelnou součástí klientova života.

Pečovatelská služba je zajišťována ve vlastních domácnostech klientů na území statutárního města Frýdku–Místku a jeho okrajových částí – Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic a Skalice, a to denně včetně víkendů a svátků, v době od 7:00 do 21:00 hodin, podle individuálních potřeb každého uživatele.

Pokud uvažujete o pečovatelské službě pro sebe či blízkou osobu, rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace. Kontaktovat nás můžete osobně na adrese: Zámecká 1266, Frýdek-Místek, od pondělí do pátku v době od 6:30 do 15:00 hodin.

Telefonicky nás můžete kontaktovat na číslech: 775 790 022, 775 790 008, 558 630 816. Pro zavedení služby je nejprve potřebná návštěva sociálního pracovníka, který s Vámi sepíše žádost o poskytnutí pečovatelské služby. Další informace naleznete také na: www.psfm.cz.

Autor článku: Bc. Válková Simona (sociální pracovnice)
Znění článku bylo konzultováno a schváleno ředitelkou organizace Bc. Eliškou Adamovou.

 

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.
Pečovatelská služba

Senioři, jsme tady pro Vás již déle než 20 let.

Potřebujete uklidit, nakoupit nebo zajistit běžné domácí práce, které jsou pro Vás již náročné? Potřebujete pro sebe nebo své blízké zajistit pomoc při osobní hygieně, dovoz obědů, doprovod k lékaři, přinést léky z lékárny a podobně? Vaši blízcí jsou pracovně vytíženi a nemohou Vám pomoci? Pak čtěte dále!

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná jednak osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rovněž rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby poskytujeme klientům v jejich vlastních domácnostech na území celého statutárního města Frýdku-Místku a ve všech jeho okrajových částech - Lískovci, Chlebovicích, Zelinkovicích a Skalici. Naším posláním je poskytnout Vám takovou podporu, abyste mohli zůstat co nejdéle ve své domácnosti a dále se zapojovat do běžného života společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Kvalitní péči zajišťuje profesionální tým pracovnic, které mají potřebné zkušenosti, odborné vzdělání a každoročně zvyšují své znalosti v oboru absolvováním odborných seminářů, školení a stáží.

Zásady pečovatelské služby

 • Individuální a partnerský přístup k uživatelům – přistupujeme k uživateli individuálně dle jeho potřeb a přání, uživatel je aktivním partnerem v rovnocenném postavení k pracovníkovi.
 • Zásada respektování volby uživatele – uživatel uplatňuje svou vůli, jedná na základě svých rozhodnutí.
 • Podpora samostatnosti uživatele - snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti.

Jaké služby poskytujeme?

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Základní sociální poradenství

Provozní doba: od 7:00 do 21:00 hodin (podle individuálních potřeb uživatelů).

Pečovatelskou službu je možné sjednat na základě ústní nebo písemné žádosti žadatele, rodinného příslušníka, obvodního lékaře aj. Ochotně Vám pomohou a informace o službě poskytnou:

 • Sociální pracovnice na tel.: 558 630 816, 775 790 022
 • Vedoucí pečovatelské služby na tel.: 558 433 975, 775 790 008
 • Adresa organizace: Zámecká 1266, Frýdek – Místek, 73801
 • Webové stránky: www.psfm.cz

Na webových stránkách naleznete potřebné dokumenty, včetně platné výše úhrad za službu.

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č. 7, duben/2014)


Centrum denních služeb Domovinka je tady pro vás

Centrum denních služeb je zařízení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a zdravotně postiženým osobám. Zařízení je součástí Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Zámecká 1266 ve Frýdku-Místku.

Posláním centra je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém přirozeném domácím prostředí. Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost, zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a napomáhat překlenout samotu. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě celodenního dohledu nad jejich blízkými. V září minulého roku byla instalována schodišťová sedačka pro dopravu do prvního patra budovy.

Druhý květnový týden se nesl v duchu zahájení grilovací sezóny. Kromě grilování, které je jednou ze zdejších oblíbených aktivit, zde uživatelé každý den tráví čas při nejrůznějších činnostech, jako jsou například cvičení s rehabilitační pracovnicí (individuální i skupinové), ruční práce, trénink paměti, vaření, pečení, terapie v multismyslové místnosti nazvané Snoezelen, společné oslavy narozenin, přednášky, procházky, výlety a další.

Na vaši návštěvu se těší všichni pracovníci Centra denních služeb Domovinka a jeho pravidelní návštěvníci, kteří se s vámi mohou podělit o své zážitky a dojmy ze zdejšího pobytu. Zařízení naleznete na ulici J. Lady 1791 v Místku a je otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:30. Každou poslední středu v měsíci vás rádi přivítáme na dni otevřených dveří, a to od 9:00 do 16:00. Informace vám poskytneme i na telefonních číslech 558 434 359, 775 790 058 nebo se můžete podívat i na naše webové stránky www.psfm.cz.

Naděžda Hálková
(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č. 9, květen/2013)


Pochody pro seniory budou dva

Hned dvakrát bude v letošním roce pořádat Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve spolupráci s Oblastním spolkem českého červeného kříže a za finanční podpory Statutárního města Frýdek-Místek oblíbený Pochod pro seniory.

„Na základě přání účastníků minulých ročníků chystáme tradiční akci ve dvou termínech. První pochod se uskuteční 31. května od 10 hodin na Olešné. Akce je určena seniorům, ale samozřejmostí je, že se s nimi mohou zúčastnit i jejich rodinní příslušníci či zvířecí mazlíčci. Trasa je přizpůsobena i lidem se zdravotním postižením a nebude náročná,“ informovala sociální pracovnice Darina Gajdaczová.

Pro cestu na start pochodu budou opět zajištěny zájezdové autobusy, které budou zastavovat na určených místech. Přehled zastávek, jednotlivé časy odjezdu a bližší informace o akci budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje. Pro bližší informace můžete pořadatele kontaktovat na telefonních číslech — 558 434 359, 775 790 058.

„Senioři rádi tráví čas ve společnosti svých vrstevníků, kde se mohou seznámit s novými lidmi a příjemně se pobavit. Pochod pro seniory nabízí i takové to „setkání po roce“, kdy se lidé potkají na pravidelné akci a pak třeba znovu až za rok. Vždy jsme měli akci v lokalitě pramene v Hájku, věříme ale, že se i procházka na Olešné bude líbit,“ zve k aktivnímu pobytu na čerstvém vzduchu náměstek primátora Libor Koval.

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku květen/2013)


Centrum pečovatelské služby F-M, p. o.

Doma je doma! Pečovatelská služba již řadu let poskytuje ve Frýdku-Místku, Lískovci, Chlebovicích, Zelinkovicích a Skalici služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Naším posláním je umožnit lidem žít co nejdéle běžným a důstojným životem v jejich přirozeném domácím prostředí. Péči zajišťuje tým profesionálních pracovnic, které zde jsou pro klienty vždy, když potřebují pomoci s péčí o vlastní osobu, s chodem domácnosti, nákupy, pochůzkami, se zajištěním bezpečí při koupání, osobní hygieně, zajištěním doprovodu k lékaři, na úřady atd. Dále nabízíme dovoz obědu, doprovody při procházkách, svoz a koupání ve Středisku osobní hygieny či svoz a praní prádla. Zkušení pracovníci pečovatelské služby mají odborné vzdělání a každoročně své znalosti v oboru zvyšují absolvováním seminářů, školení a stáží, zaměřených na problematiku dané oblasti. Každý uživatel si plánuje službu dle svých požadavků, potřeb a přání, naše služba tak je „šitá na míru“. Nabízíme bezplatné jednání v domácnosti nebo v kanceláři Pečovatelské služby, při kterém sociální pracovnice poskytne veškeré informace o službě, a klienti se sami mohou rozhodnout, zda by naše služba byla to pravé. V případě, že se rozhodnete službu využít, sociální pracovnice společně s vámi nastaví individuální plán a takovou podporu, jakou potřebujete.

Pečovatelská služba je poskytována jako ambulantní a terénní služba v domácnostech občanů na území statutárního města Frýdku-Místku i jeho okrajových částí — Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic a Skalice, a to denně včetně víkendu a svátků. Provozní doba pečovatelské služby je od 7:00 do 21:00 hodin, dle individuálních potřeb každého uživatele. Službu je možno sjednat na základě domluvy se sociální pracovnicí, popř. vedoucí Pečovatelské služby, které vám poskytnou veškeré potřebné informace.

Při poskytování základního sociálního poradenství spolupracuje pečovatelská služba se sociálně-právní poradnou, která je součástí Centra pečovatelské služby.

Najdete nás na adrese: Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266, Frýdek-Místek, nebo nás kontaktujte na telefonních číslech: 558 630 816, 775 790 022 nebo 775 790 008.

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku duben/2013)


V hlavní roli bylo pyžamo

Uživatelé Domovinky ve Frýdku-Místku si užívali při netradičním plese.

Dámskou volenkou začal historicky první Pyžamový ples v místeckém Centru denních služeb Domovinka, který pro své uživatele připravili zaměstnanci zařízení. A o zábavu nebylo nouze.

Babičky i dědouškové prokázali smysl pro recesi, když se neváhali převléct do svých nočních úborů. V těch také předváděli své taneční umění.

„Rozhodovali jsme se mezi pyžamovým a papučovým bálem. Měli jsme strach, jestli se lidé budou vůbec ochotni do toho pyžama obléct, jestli se nebudou stydět. Jsme nakonec rádi, že jsme do takové akce šli a rozhodné nebude poslední,“ sdělila Dagmar Drozdová, která stejně jako ostatní její kolegyně byla vybavena apartní košilkou na spaní.

Polka, valčík, waltz, ale i skladby ze šedesátých a sedmdesátých let vyzývaly k tanci. Nechyběla soutěž o nejoriginálnější pyžamo, nejlepšího tanečníka a tanečnici, bohatá tombola i občerstvení.

Hudební rytmy přiměly vstát z invalidního vozíku i dvaašedesátiletého Stanislava Pospěcha, který se slovy „smím prosit“ vyzval svou taneční partnerku.

„Jde to pomalinku, ale jde. Aspoň se trochu pohoupeme do rytmu,“ pravil muž. „Tanec mám velice rád, dokonce jsem dvakrát absolvoval celé taneční. Nyní to už bohužel nejde. Do Domovinky chodím denně. Líbí se mi, že se tady stále něco děje. A jestli v tomto pyžamu také spím? Abych řekl pravdu, mám ho doma delší dobu, ale nikdy jsem v něm nespal. Oblékl jsem si jej dnes poprvé, tedy plesová premiéra,“ prozradil Stanislav Pospěch.

Obdivuhodné taneční výkony podával také dvaasedmdesátiletý Miroslav Toman, který svůj „oblek“ vyšperkoval i čepicí na spaní.

„Dodnes velice rád tancuji, ale už mi v tom brání zdravotní problémy. Nebýt bolavé nohy, tak mě nikdo nezastaví. Kdysi jsem protancoval i tři košile,“ usmíval se muž.

„Šlo nám o to, aby se naši uživatelé bavili. Atmosféru plesu znají ze svých mladých let, a dneska už se na ně nedostanou. Tak jsme jim je chtěli touto formou připomenout,“ přiblížila Naděžda Hálková, vedoucí Domovinky.

„Bylo to super, všichni jsme spokojeni,“ dodala.

S diplomy domů odcházeli spokojeně také vítězové soutěží. Anna Králová obdržela cenu v podobě domácí bábovky, a to za nejoriginálnější pyžamo.

Tanečníkem dne se stal Miroslav Toman, tanečnicí pak Růžena Pecháčková.

A stačilo málo. Za příjemně stráveným dopolednem stál nápad sociální pracovnice Dariny Gajdaczové a nadšení jejích kolegyň.

Ladislava Vavrošová
(tento článek byl otištěn v Deníku dne 21. 2. 2013)


Vánoční besídka v Centru denních služeb Domovinka

Listopad a prosinec byl pro uživatele Centra denních služeb Domovinka, J. Lady 1791 ve Frýdku-Místku ve znamení velkého množství nejrůznějších akcí a aktivit.

Konala se zde prodejní výstava výrobků IDC Žirafa, přednáška městské policie, oslava Mikuláše, každý pátek se uživatelé zapojili do vaření, vytvářeli 450 vánočních přání, zúčastnili se vánoční besídky v mateřské škole, zazpívali si při hudebním vystoupení, společně oslavili několik narozenin a v neposlední řadě se s rokem 2012 rozloučili vánoční besídkou.

Na vánoční besídku se dostavila také ředitelka Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o., pod kterou Domovinka patří. Uživatelé od ní obdrželi nejen dárečky, ale také milý úsměv a pohlazení. Besídky se zúčastnilo téměř 25 seniorů, kteří do zařízení pravidelně docházejí. Společně strávili dopoledne povídáním, zpíváním koled.

Všichni si také pochutnali na bohatě prostřeném stole a odnesli si domů spoustu dárečků.

Bc. Darina Gajdaczová
(tento článek byl otištěn v Deníku dne 9. 1. 2013)


Poslední letošní grilování v Centru denních služeb Domovinka

První říjnový týden znamenal pro uživatele Centra denních služeb Domovinka ukončení grilovací sezóny.

Pracovníci jim připravili výborné masíčko, na kterém si všichni velmi pochutnali, a při společném sezení panovala velmi příjemná atmosféra okořeněná povídáním nejrůznějších historek.

Kromě grilování, které je jednou ze zdejších oblíbených aktivit, zde uživatelé každý den tráví čas při nejrůznějších činnostech, jako jsou například cvičení, ruční práce, trénink paměti, terapie v multismyslové místnosti nazvané Snoezelen, společné oslavy narozenin, přednášky, procházky, výlety a další.

Centrum denních služeb je zařízení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Zařízení je součástí Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Zámecká 1266 ve Frýdku-Místku. Posláním centra je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém přirozeném domácím prostředí. Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost, zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a napomáhat překlenout samotu.

Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě celodenního dohledu nad jejich blízkými z důvodu věkem se zhoršující paměti.

V září se naše zařízení stalo bezbariérovým díky instalaci schodišťové sedačky pro dopravu do prvního patra budovy.

I když grilovací sezóně pro tento rok odzvonilo, je připraveno další nesčetné množství volnočasových činností, při kterých se jistě společně nudit nebudeme.

Tímto Vás srdečně zveme k návštěvě našeho zařízení například ve dnech otevřených dveří, které se konají každou poslední středu v měsíci od 9 hodin do 16 hodin nebo i mimo tyto dny. Na Vaši návštěvu se těší všichni pracovníci Centra denních služeb Domovinka. Zařízení naleznete na ulici J. Lady 1791 v Místku a je otevřeno od 7:00 do 15:30 hodin. Informace vám rádi poskytneme i na telefonních číslech 558 434 359, 775 790 058 nebo se také můžete podívat na naše webové stránky www.psfm.cz.

Bc. Darina Gajdaczová
(tento článek byl otištěn v Deníku dne 19. 10. 2012)


Pochod pro seniory

Již sedmý ročník Pochodu pro seniory 2012 byl slavnostně odstartován v pátek 14. září.

Akci každoročně organizuje Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace a spoluorganizuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek. Akce by se neuskutečnila bez finanční podpory Statutárního města Frýdku-Místku.

Pochodu se již tradičně účastní seniorská veřejnost z Frýdku-Místku a výjimku netvoří ani jejich rodinní příslušníci. Letos byla nejmladší účastnicí 3 měsíční Maruška.

I přes nepředvídatelné počasí byla nakonec akce bez kapky deště a zúčastnila se jí necelá stovka účastníků. Do místa startu byly vypraveny zdarma autobusy. Zde se zapsali do prezenční listiny a obdrželi malé občerstvení na cestu.

Trasa byla dlouhá necelé 3 kilometry a vedla od Hájku do Sedlišť. Tam byl pochod zakončen občerstvením v restauraci Lašská jizba. V cíli obdrželi účastníci účastnický list, propisku s logem, upomínkový předmět, který byl vyroben uživateli Centra denních služeb Domovinka, které je zařízením Centra pečovatelské služby Frýdek- Místek, p. o., a také kupón na občerstvení, který mohli uplatnit v restauraci Lašská jizba.

Zájemci si mohli také nechat změřit tuk v&nbps;těle a informovat se na různé informace u prezentačního stánku zdravotní pojišťovny. Zájemci mohli také využít objednané návštěvy v muzeu v Sedlišťich a kostela Všech svatých.

Po příjemně stráveném dopoledni plném povídání a seznamování byly připraveny z místa cíle i autobusy zpět. Účastníci byli dle svých slov velmi spokojeni.

Na příští rok plánujeme několik vylepšení. Trasa povede zřejmě jinudy a také termín konání bude jak na jaře, tak i na podzim.

Tímto bychom chtěli všem účastníkům velice poděkovat. Těšíme se na další rok a doufáme, že nás bude stále přibývat.

Bc. Eliška Adamová, ředitelka
Darina Gajdaczová


Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.

Organizace působí na území našeho města již od roku 1993 a za celou dobu svojí existence pomohla nejen mnoha lidem z řad seniorů a zdravotně postižených, ale i jejich rodinným příslušníkům či známým.

Organizaci tvoří tři služby: pečovatelská služba, centrum denních služeb – Domovinka a odborné sociální poradenství (sociálně-právní poradna včetně půjčovny kompenzačních pomůcek)

Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny, kde se narodily tři a více dětí v jednom kalendářním roce.

Pečovatelská služba
Na pečovatelskou službu se můžete obrátit, pokud potřebujete pomoci s péčí o svoji osobu, s hygienou, poskytnutím stravy, údržbou domácnosti, doprovodem k lékaři, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Služba rovněž zajišťuje rozvoz obědů až do domácností. Pracovnice v sociálních službách jsou milé, vstřícné a připraveny poskytovat kvalitní služby a péči. Provozní doba pečovatelské služby je denně včetně sobot, nedělí a svátků od 7:00 do 21:00 hodin. V případě zájmu vám bude věnována maximální pozornost, o službě poskytnuty podrobné informace a ochotně zodpovězeny vaše dotazy, a to buď v sídle Centra pečovatelské služby na Zámecké ulici 1266, nebo u vás doma. Kontaktní telefonní čísla: 558 630 816, 558 433 975.

Domovinka
Pokud se cítíte osamělí, nebo chcete strávit smysluplně svůj volný čas, přijďte do centra denních služeb – Domovinky. Můžete si ve společnosti svých vrstevníků společně zazpívat, zacvičit, něco pěkného vytvořit, jezdit na výlety do blízkého okolí a připomenout si třeba i místa dávno zapomenutá, nebo podle přání relaxovat v odpočinkové místnosti. Je možné si vybrat i z dalších činností, jako jsou paměťová cvičení, grilování, společné oslavy narozenin, besídky a další. Za zmínku jistě stojí i multismyslová místnost Snoezelen, kde lze prožít příjemné chvíle relaxace, uvolnění. V případě zájmu se můžete přijít kdykoliv podívat. Každou poslední středu v měsíci se uskutečňuje den otevřených dveří od 10-17 hodin. Pro více informací můžete volat na telefonní číslo 558 434 359.

Sociálně-právní poradna
V sociálně právní poradně vám kvalifikovaně a bezplatně poradí, pokud se ocitnete ve složité životní situaci a nevíte si rady. Odborní pracovníci vám mohou pomoci jak v kancelářích v přízemí budovy Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, která sídlí na ulici Zámecká 1266 ve Frýdku-Místku, tak mohou přijít i za vámi do domácnosti. Poskytuje se poradenství nejen v oblasti sociálních služeb, dávek, bydlení apod., ale také každou první středu v měsíci od 9 do 13 hodin bezplatné právní poradenství. Důležitou součástí poradny je zapůjčování kompenzačních pomůcek. Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány od 1-10 Kč/den. Nabízíme elektrické polohovací postele, různé druhy matrací, invalidních vozíků, toaletních křesel, chodítek, sprchovacích židlí, sedaček na/do vany, lůžkových stolků, nástavců na WC, podpor zad a dalších. Informace vám mohou být poskytnuty přímo v sídle organizace nebo na telefonních číslech 558 433 974, 558 433 973.

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je tady pro vás a nabízí pomyslnou pomocnou ruku k řešení vašich problémů.

Bc. Eliška Adamová, ředitelka
(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č.15/2012)


Rozšíření doby poskytování terénní pečovatelské služby

Cílem a posláním pečovatelské služby je zajišťovat základní potřeby seniorům a prostřednictvím svých služeb udržet jejich stávající schopnosti a dovednosti. Poskytovat seniorům a osobám se zdravotním postižením takovou pomoc a podporu, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím, přirozeném prostředí.

Lepší a kvalitnější služby se snaží již tradičně nabízet svým klientům také Centrum pečovatelské služby Frýdek–Místek, příspěvková organizace. Proto již od 1.7.2012 organizace rozšiřuje dobu poskytování terénní pečovatelské služby. Provozní doba pečovatelské služby bude denně, a to v době od 7:00 do 21:00 hodin. Senioři a jejich rodiny se takto mohou spolehnout, že naše školené pečovatelky každodenně zajistí veškeré potřeby klientů pečovatelské služby. Služba je poskytována na území města Frýdku–Místku a v jeho přilehlých částech, které spádově patří do katastru města, tzn. Chlebovice, Lískovec, Skalice, Zelinkovice.

Bližší informace o poskytovaných službách je možné získat osobně v sídle organizace:
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Zámecká 1266,
Frýdek-Místek.

nebo na tel. číslech
558 630  816  a  558 433 975,
příp. internetových stránkách www.psfm.cz


Školka pro seniory Domovinka pořádá dny otevřených dveří

V Centru denních služeb Domovinka ve čtvrtek proběhl Den otevřených dveří. Lidé se tak mohli seznámit s prostředím tohoto střediska a zároveň si udělat radost zakoupením velikonočních předmětů vyrobených mládeží z integrovaného centra Žirafa.

Centrum Domovinka je zařízení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a zdravotně postiženým osobám. Uživatelé jsou do centra dováženi i odváženi zpět domů autem Centra pečovatelské služby.

„Poskytujeme sociální služby lidem z Frýdku-Místku a okolí. Naši uživatelé mají pobyt v Domovince individuálně nastavený, někteří k nám dojíždějí každý den, zatímco jiní jen některé dny v týdnu,“ řekla Naděžda Hálková, vedoucí Domovinky.

„Uživatelům zajišťujeme stravu a když je potřeba, pomáháme jim i při jídle nebo s hygienou. Dále pro ně každý den připravujeme program, abychom jim zajistili zábavu,“ dodala Naděžda Hálková a zároveň upozornila, že je důležité klást důraz na rozvoj paměti a na pohybovou aktivitu.

Kapacita zařízení, které je rozděleno na dvě oddělení, je osmnáct lidí. V nedávné době prodělala Domovinka několik významných změn. „Rozšířili jsme naše služby o rehabilitace vedené rehabilitační pracovnicí, jež k nám dochází dvakrát týdně. Ta s našimi zákazníky cvičí nejprve skupinově a potom se věnuje jednotlivcům individuálně dle jejich postižení,“ vysvětlila vedoucí střediska.

Průměrný věk uživatelů této školky pro seniory, jak je Domovince mezi zaměstnanci přezdíváno, je sedmdesát šest let, přičemž nejstaršímu členovi je devadesát šest let. „Dojíždím zde již druhým rokem a moc se mi tady líbí. Jsme tady už taková rodina,“ řekla pětaosmdesátiletá Anna Hrnčířová a další uživatelé Domovinky jen souhlasně přikyvovali. „Jsem tady velmi spokojený. Jsem rád, že mohu být mezi lidmi,“ dodal senior Stanislav Pospěch.

V případě zájmu mohou lidé do střediska zavítat na Den otevřených dveří, který se koná každou poslední středu v měsíci. „V rámci Dne otevřených dveří návštěvníky provedeme celým zařízením, vysvětlíme jim, jaké služby poskytujeme a seznámíme je s podmínkami a pravidly Domovinky,“ uvedla Naděžda Hálková.

Návštěvníci, kteří do centra dorazili poslední březnovou středu, měli navíc možnost zhlédnout výstavku integrovaného centra pro mentálně postiženou mládež Žirafa. Výrobky z papíru, keramiky či textilu, které vlastnoručně vytvořili mentálně nebo fyzicky postižení lidé, byly na prodej za pár desítek korun.

Zdroj: Frýdecko – Místecký a Třinecký deník 29.3.2012
odkaz


Dny otevřených dveří

Centrum denních služeb Domovinka, zařízení Centra pečovatelské služby Frýdek – Místek, p. o. oznamuje, že bude pořádat pravidelně každou poslední středu v měsíci, poprvé 25. ledna, v době od 9 do 16 hodin „Den otevřených dveří“.
Domovinka poskytuje ambulantní služby seniorům a zdravotně postiženým občanům na ulici J. Lady.

Cítíte se osamoceni? Chcete se dostat z bytu ven a smysluplně trávit den ve společnosti svých vrstevníků? Přijďte se podívat do centra.

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č.1/2012)


Umíme vám pomoci

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, prostřednictvím svých tří sociálních služeb pomáhá především seniorům a osobám se zdravotním postižením. Cílem pečovatelské služby je umožnit občanům, kteří se ocitnou v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít běžným způsobem života.

Terénní pečovatelská služba zajišťuje péči o uživatele služeb v jejich vlastních domácnostech na území města Frýdku-Místku i jeho okrajových částí, Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic a Skalice, a to denně včetně víkendů a svátků, v době od 7:00 do 19:00 hod., podle individuálních potřeb každého uživatele. Péči v terénu zabezpečuje tým zkušených pracovníků. Všichni splňují odborné vzdělání podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Každoročně své znalosti v oboru zvyšují absolvováním seminářů, školení a stáží, zaměřených na problematiku dané oblasti. S ohledem na bezpečnost uživatelů dokládají všichni zaměstnanci Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o., svou bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů a na požádání jsou povinni se prokazovat služebními průkazy.

Cílem organizace je zajištění základních potřeb uživatelů, a to zvládání běžných úkonů při péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Klienti mohou také využít nabídky fakultativních činností, mezi které patří např. doprovod při procházce, zajištění společnosti, zajištění přepravy prádla do prádelny aj. Při poskytování základního sociálního poradenství spolupracuje pečovatelská služba se sociálně-právní poradnou, která je součástí Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.

Bližší informace o poskytovaných službách je možné získat osobně v sídle organizace:
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Zámecká 1266,
Frýdek-Místek.

nebo na tel. číslech
558 630  816  a  558 433 975,
příp. internetových stránkách www.psfm.cz

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č.2/2012)

 

-