Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Fotogalerie

Rok 2019 v CDS Domovinka

Interaktivní den otevřených dveří v Domovince určený rodinným příslušníkům uživatelů

Dne 26.9.2018 jsme uspořádali pro rodinné příslušníky našich uživatelů den otevřených dveří. Měli možnost poznat metody práce a pomůcky, které využíváme k trénování kognitivních funkcí či k vzpomínkovým, relaxačním a rukodělným aktivitám, a získat tak jasnější představu o tom, jak jejich člen rodiny tráví v Domovince čas. Prohlédli si celé zařízení i jednotlivé výrobky a mohli si sami nebo se svým příbuzným některou činnost vyzkoušet. Setkání proběhlo v příjemné a poklidné atmosféře.

Výlet uživatelů Domovinky do Ostravy – 28.6.2018

Když jsme se ráno vypravili z Domovinky, drobně mrholilo. Ale to nás od výletu neodradilo, byli jsme na déšť dobře vybaveni – pláštěnkami, bundami nebo deštníky. V Ostravě jsme navštívili Ostravské muzeum, expozici „Pozor, vyletí ptáček“, kde jsme si prohlédli nejrůznější staré fotoaparáty a v malém ateliéru jsme se mohli v dobových šatech vyfotit. Odpočinuli jsme si v blízké cukrárně a už bez deště jsme se přesunuli do Světa miniatur Miniuni. V areálu jsou umístěny modely světových i ostravských památek, takže jsme na jednom místě viděli náš kraj i vzdálené země. Naši jednodenní exkurzi jsme ukončili chutným obědem a spokojeni jsme se odpoledne vrátili zpět.

Akci se podařilo uspořádat díky poskytnutému sponzorskému daru. Děkujeme všem, kteří k jejímu zdárnému průběhu přispěli.

Námořnický ples v Domovince - 2018

Rok 2017 v CDS Domovinka

Výlet Domovinky

23.9.2016 jsme podnikli výlet do Z-O-O Lašský dvůr v Hodoňovicích. Prohlédli jsme si známá i mírně exotická zvířata, popovídali si u lehčího občerstvení, a kdo měl odvahu, vyfotil se s mládětem nosála. Malí nosálové nás obveselovali svými kousky po celou dobu, kterou jsme tam strávili.

Výlet do skanzenu v Rožnově p. Radhoštěm

V červnu 2016 vyrazili klienti Domovinky na celodenní výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm. V Dřevěném městečku si prohlédli malebné domky nebo se kochali krásnou přírodou v areálu, když si potřebovali oddechnout na lavičce. Nechyběl ani chutný oběd v místní hospůdce a nákup suvenýrů pro rodinu. V dobré náladě a za zpěvu „Beskyde, Beskyde...“ se všichni vraceli do Frýdku-Místku. Akci se podařilo připravit především díky sponzorskému daru, obětavosti příbuzných klientů a pracovníků.

Trénování paměti

Paměť je důležitá pro celý náš život. Pomáhá nám vstřebávat informace, poznávat a chápat nové věci, orientovat se. Prolíná se do myšlení a uvažování. Ke zlepšení nebo udržení ji musíme trénovat. Vhodným cvičením jsou např. luštění křížovek, řešení hlavolamů, vzpomínání na texty písní, letopočty a události, různé hry na koncentraci apod.

Mezigenerační setkávání

Připravujeme aktivity, při kterých se setkávají senioři s dětmi z mateřských škol, protože si jsou obě generace vzájemným přínosem. Děti svou bezprostředností přinášejí seniorům radost a zároveň se učí úctě, toleranci a pomoci starším. Nenásilná, zábavná setkávání podpoří fyzické i duševní zdraví seniorů.

Pohybové aktivity

Senioři se pravidelně věnují rehabilitačnímu cvičení, někdy při tom používají drobné cvičební pomůcky. Svou motoriku, svalstvo či koordinaci pohybu mohou trénovat také pomocí procházek, tance, chůze do schodů, sportovních her nebo turnajů, kde nechybí medaile, diplom nebo dáreček. Společné aktivity k pohybu více motivují. Pro ty, kteří už chůzi dostatečně nezvládají, máme k dispozici kompenzační pomůcky a schodišťovou sedačku.

Kulturní akce (besedy, oslavy, tradice)

Člověk je tvor společenský, potřebuje se setkávat s jinými lidmi. Proto se snažíme, aby se klienti dostávali na akce do běžného společenského prostředí, nebo si různé osobnosti se zajímavým programem zveme k nám. Neméně důležité je však také, aby se upevňovaly vazby mezi seniory Domovinky.

Reminiscence

Reminiscenční terapie je cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou i osoby, které trpí poruchou paměti, věnujeme se intenzívně také vzpomínkovým aktivitám. Z tohoto důvodu vznikla reminiscenční místnost. Je vybavena starým nábytkem a předměty, které pomáhají vytvořit prostředí a atmostéru, jež vzpomínky umocní. Senioři si pomocí předmětů, smyslů, fotek, novinových článků, hudebních nahrávek atd. lépe vybaví situace ze své minulosti.

Snoezelen

Snoezelen je místnost, kde vhodnými prostředky stimulujeme všechny smysly. Může mít funkci relaxační, poznávací i interakční. Uplatní se zde meditační hudba, projekce, aromaterapie, bazální stimulace apod.

Ruční práce

K udržení soběstačnosti potřebujeme jemné pohyby rukou, uchopování a manipulaci s drobnými předměty. Ruční práce jsou výborným prostředkem k procvičení jemné motoriky. Vybíráme činnosti, které jsou klientům známé ale třeba už méně používané, nebo je seznamujeme s úplně novými technikami. A radost při výrobě i z vyvedeného díla je nepopsatelná.

Výlety

Společné výlety do společnosti i přírody zabraňují sociální izolaci, přispívají k vzájemné soudržnosti klientů, přinášejí radostné zážitky, nová poznání a setkání.

Zahradní terapie

Jde o formu trávení volného času na zahradě a v kontaktu s živými rostlinami. Terapie pomáhá k relaxaci, aktivuje myšlení, paměť, vzdělává, zlepšuje jemnou motoriku, zvyšuje sebevědomí a podporuje tvořivost. Záhony nám nahrazují truhlíky, květináče a mobilní zahrádka.

Výrobky našich uživatelů

Všechny výtvory našich klientů najdou uplatnění v Domovince nebo i za její bránou. Výrobky slouží k výzdobě prostor zařízení, jako dárky pro klienty i návštěvy, k prezentaci na Dni zdraví a sociálních služeb apod. K oblíbeným činnostem klientů patří vaření nebo pečení. V tomto případě se o finální produkt nedělíme a senioři si na něm rádi pochutnají.

Hry seniorů

Senioři z organizací a sociálních zařízení, které působí ve Frýdku-Místku, každoročně měří své síly v různých disciplínách. Soutěžící musí projevit obratnost, zručnost, zapojit paměť a být dostatečně rychlí. To vše se děje k pobavení diváků, ke spokojenosti účastníků a k dosažení co nejlepšího umístění. Protože tři nejlepší týmy čekají dárky.

-