Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytovaná denně jako terénní a ambulantní na území Statutárního města Frýdku-Místku v době od 7:00 do 21:00 hod., a to včetně sobot, nedělí a svátků.

Adresa

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Zámecká 1266
738 01 Frýdek-Místek
centrum@psfm.cz    www.psfm.cz

Zvětšit mapu
GPS: N 49°41.22697',  E 18°20.78210'

Kontaktní osoby

Vedoucí pečovatelské služby
Bc. Šárka Prokopová, DiS.
☎ 558 433 975    mobil: 775 790 008
E-mail: prokopova@psfm.cz

Sociální pracovnice pečovatelské služby
Bc. Válková Simona
☎ 558 630 816    mobil: 775 790 022
E-mail: simona.valkova@psfm.cz
Sociální pracovnice pečovatelské služby
Mgr. Yvetta Skácelová
☎ 558 630 816    mobil: 775 790 009
E-mail: skacelova@psfm.cz
Koordinátorka pro oblast Frýdek
Lenka Šajtarová, DiS.
☎ 558 433 972    mobil: 775 790 007
E-mail: sajtarova@psfm.cz
Koordinátorka pro oblast Místek
Zuzana Maršálková
☎ 558 433 972    mobil: 775 790 006
E-mail: marsalkova@psfm.cz

 

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci podporu a pomoc tam, kde se jim již nedostává vlastních sil a schopností, nelze je zajistit jinými službami nebo s pomocí jiných osob tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

 

Cíle pečovatelské služby

 • předcházet nebo snižovat míru sociálního vyloučení uživatelů
 • oddalovat nebo odvracet umístění uživatelů v pobytovém zařízení
 • přispívat k zachování co nejvyšší možné míry schopností, dovedností a zvyklostí uživatelů
 • podporovat uživatele při vyhledávání dalších možných zdrojů v přirozeném prostředí
 • reagovat na individuální potřeby uživatelů v souvislosti se zvyšováním kvality služby
 • průběžně vzdělávat, posilovat a rozvíjet tým profesionálních pracovníků zajišťujících kvalifikovanou podporu a pomoc uživatelům

 

Zásady poskytování pečovatelské služby

Zásada individuality: individuální přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby, zvyklosti, způsob života.

Zásada partnerství: uživatel je za všech okolností rovnocenným partnerem v jednání i během poskytování služby.

Zásada tradičních hodnot: podpora, udržování a posilování tradičních funkcí rodiny a komunity.

Zásada kvality: schopnost poskytovat kvalitní služby na odborné úrovni.

Zásada transparentnosti: srozumitelné a průhledné nastavení všech fází poskytování pečovatelské služby.

 

Cílová skupina pečovatelské služby

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, tj. rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

 

Jednání se zájemcem o službu

Zájemce může pečovatelskou službu kontaktovat (telefonicky, osobně, písemně apod.) přímo nebo prostřednictvím jiných osob.

Na základě dohodnutého termínu je vedeno jednání mezi sociálním pracovníkem pečovatelské služby a žadatelem. Jednání se mohou účastnit také další osoby v souladu s přáním žadatele. Konečné jednání je vedeno vždy v místě poskytování péče. Žadatel obdrží Vnitřní pravidla pečovatelské služby včetně důležitých kontaktních informací a Výši úhrad PS.

Pečovatelská služba je zahájena nejdříve po podpisu smlouvy oběma stranami.

 

Pečovatelská služba poskytuje tyto úkony

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pečovatelská služba nabízí i další fakultativní (doplňkové) činnosti. Součástí nabízených služeb je i bezplatné základní sociální poradenství.

 

-