Kontakt:

Centrum pečovatelské služby
F-M, příspěvková organizace
Zámecká 1266
738 01, Frýdek-Místek

IČ: 48 77 27 39


Telefon, email:

+420 558 626 481
centrum@psfm.cz


Bankovní účet:

27 - 359 195 0297 / 0100

TOPlist
- -

Úhrada za služby

Pečovatelská služba - Domovinka - Zdravotní pomůcky

Pečovatelská služba
Výše úhrad od 1.4.2019
dle Vyhlášky č. 505/2006 § 6, kterou se provádí zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 110 Kč / hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 110 Kč / hod.
3. pomoc při prostorové orientaci 110 Kč / hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 110 Kč / hod.
5. pomoc při úkonech osobní hygieny 110 Kč / hod.
6. koupel v domácnosti 130 Kč / hod.
7. koupel v SOH 130 Kč / hod.
8. pomoc při použití WC 110 Kč / hod.
9. dovoz oběda 25 Kč / úkon
10. donáška oběda 30 Kč / úkon
11. pomoc při přípravě jídla a pití 110 Kč / hod.
12. příprava a podání jídla a pití 110 Kč / hod.
13. běžný úklid 110 Kč / hod.
14. údržba domácnosti 130 Kč / hod.
15. mimořádné úkony 130 Kč / hod.
16. mytí chodby 130 Kč / hod.
17. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 130 Kč / hod.
18. donáška vody 110 Kč / hod.
19. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 110 Kč / hod.
20. pochůzky 110 Kč / hod.
21. běžné nákupy 110 Kč / hod.
22. velký nákup 115 Kč / úkon
23. praní a žehlení osobního prádla 70 Kč / kg
24. praní a žehlení ložního prádla 70 Kč / kg
25. doprovázení do institucí 110 Kč / hod.
   
Fakultativní úkony:
26. dohled nad dospělým člověkem 130 Kč / hod.
27. doprovod při procházce 130 Kč / hod.
28. pomoc s malými domácími zvířaty 130 Kč / hod.
29. odvoz autem PS k institucím tam a zpět po Frýdku-Místku 130 Kč / úkon
  - tento úkon je poskytován pouze s úkonem: Doprovázení do institucí  

Cena oběda z dodavatelské kuchyně činí 61 Kč/ks.

Nahoru

 

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266,
738 01 Frýdek-Místek
Centrum denních služeb Domovinka, J. Lady 1791, 738 01 Frýdek-Míste
Výše úhrad od 1.4.2021 - uživatel města Frýdku-Místku
dle Vyhlášky č. 505/2006, se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e) sociálně terapeutické činnosti
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Při určení výše úhrady za jmenované úkony (s výjimkou písm. b) bodu 1) se vychází ze stupně závislosti na pomoci jiné osoby podle přiznaného příspěvku na péči.
Platba je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených úkonů (s výjimkou písm. b) bodu 1). Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí – účtuje se každá započatá půlhodina.

Stupeň závislosti Úhrada za 1 hodinu pobytu
Žádný 15,- Kč / hodina
I. stupeň 15,- Kč / hodina
II. stupeň 22,- Kč / hodina
III. a IV. stupeň 28,- Kč / hodina

Úhrady se stanoví na základě skutečného času pobytu uživatele v zařízení.

Fakultativní úkony:

Svoz a odvoz uživatelů do centra denních služeb 20,- Kč / úkon
Využití sprchy v centru denních služeb (bez dohledu nebo pomoci jiné osoby) 20,- Kč / úkon
Dohled nad užitím léků 5,- Kč / úkon
Běžné nákupy a pochůzky 105,- Kč / hodina
Praní a žehlení osobního prádla 60,- Kč / kg
Svoz prádla 20,- Kč / úkon
Dovoz stravy v termojídlonosičích 25,- Kč / úkon
Odvoz uživatele autem centra denních služeb tam a zpět po Frýdku-Místku (pošta, lékař, banka, nákup) 120,- Kč / hodina

Strava:

Oběd 65,- Kč / porce

Cena oběda je stanovena dle platné smlouvy mezi dodavatelem obědů a Poskytovatelem služby.

Nahoru

 

Centrum denních služeb Domovinka
Výše úhrad od 1.4.2021 - uživatel z jiné obce
dle Vyhlášky č. 505/2006 § 11, kterou se provádí zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e) sociálně terapeutické činnosti
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Při stanovení výše úhrady za základní činnosti (s výjimkou písm. b) bodu 1) se vychází ze stupně závislosti na pomoci jiné osoby podle přiznaného příspěvku na péči.

Platba je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených úkonů (s výjimkou písm. b) bodu 1). Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí – účtuje se každá započatá půlhodina.

Stupeň závislosti Úhrada za 1 hodinu pobytu
Žádný 20,- Kč / hodina
I. stupeň 20,- Kč / hodina
II. stupeň 27,- Kč / hodina
III. a IV. stupeň 33,- Kč / hodina

Úhrady se stanoví na základě skutečného času pobytu uživatele v zařízení.

Fakultativní úkony:

Využití sprchy v centru denních služeb (bez dohledu nebo pomoci jiné osoby) 20,- Kč / úkon
Dohled nad užitím léků 5,- Kč / úkon
Běžné nákupy a pochůzky 105,- Kč / hodina
Praní a žehlení osobního prádla 60,- Kč / kg
Svoz prádla 20,- Kč / úkon
Dovoz stravy v termojídlonosičích 25,- Kč / měsíc
Odvoz uživatele autem centra denních služeb tam a zpět po Frýdku-Místku (pošta, lékař, banka, nákup) 120,- Kč / hodina

Strava:

Oběd 65,- Kč / porce

Cena oběda je stanovena dle platné smlouvy mezi dodavatelem obědů a Poskytovatelem služby.

Nahoru

 

Výše úhrad za kompenzační pomůcky od 1. 3. 2021
sociální pracovnice
Tel.: 770 119 391, 558 433 974

Název pomůcky Platba na den Platba na měsíc (30 dnů)
Žebříček posazovací, pumpa, nafukovadlo 1 Kč 30 Kč
Nadstavec na WC 10 cm/15 cm 2 Kč 60 Kč
Podpora zad, přesouvací pás, šlapadlo, sprch. židle nízká 2 Kč 60 Kč
Sedačka na vanu, do vany, sedačka 3 polohová 3 Kč 90 Kč
Bazének na mytí hlavy 3 Kč 90 Kč
Sprchovací židle 5 Kč 150 Kč
Sprchovací židle na kolečkách 130kg 7 Kč 210 Kč
Chodítko kloubové, dvoukolové, tříkolové 4 Kč 120 Kč
Chodítko čtyřkolové, vysoké s opěrnou deskou 5 Kč 150 Kč
Chodítko hydraulické 10 Kč 300 Kč
Lůžkový stolek nastavitelný 5 Kč 150 Kč
Toaletní křeslo 5 Kč 150 Kč
Toaletní křeslo pojízdné 6 Kč 180 Kč
Invalidní vozík 6 Kč 180 Kč
Invalidní vozík Mobiflex, CaneoL 7 Kč 210 Kč
Matrace antidekubitní, klinická 6 Kč 180 Kč
Matrace s podložkou se střídavým tlakem 8 Kč 240 Kč
Mobilní vana 5 Kč 150 Kč
Mycí vana 10 Kč 300 Kč
Geriatrické křeslo 10 Kč 300 Kč
Elektrická postel 11 Kč 330 Kč
Vanový zvedák, pojízdný zvedák elektrický 10 Kč 300 Kč
Kyslíkový koncentrátor Free Style, (vratná záloha 1500,-Kč) 100 Kč 3000 Kč
Náhradní baterie ke kyslíkovému koncentrátoru 5 Kč 150 Kč
Schodolez Liftkar PT (vratná záloha 3000,-Kč) 100 Kč 3000 Kč

Kanyla ke kyslíkovému koncentrátoru 50,- Kč/ks

Nahoru

-