Centrum denních služeb Domovinka je tady pro vás

Centrum denních služeb je zařízení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a zdravotně postiženým osobám. Zařízení je součástí Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Zámecká 1266 ve Frýdku-Místku.

Posláním centra je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém přirozeném domácím prostředí. Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost, zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a napomáhat překlenout samotu. Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě celodenního dohledu nad jejich blízkými. V září minulého roku byla instalována schodišťová sedačka pro dopravu do prvního patra budovy.

Druhý květnový týden se nesl v duchu zahájení grilovací sezóny. Kromě grilování, které je jednou ze zdejších oblíbených aktivit, zde uživatelé každý den tráví čas při nejrůznějších činnostech, jako jsou například cvičení s rehabilitační pracovnicí (individuální i skupinové), ruční práce, trénink paměti, vaření, pečení, terapie v multismyslové místnosti nazvané Snoezelen, společné oslavy narozenin, přednášky, procházky, výlety a další.

Na vaši návštěvu se těší všichni pracovníci Centra denních služeb Domovinka a jeho pravidelní návštěvníci, kteří se s vámi mohou podělit o své zážitky a dojmy ze zdejšího pobytu. Zařízení naleznete na ulici J. Lady 1791 v Místku a je otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:30. Každou poslední středu v měsíci vás rádi přivítáme na dni otevřených dveří, a to od 9:00 do 16:00. Informace vám poskytneme i na telefonních číslech 558 434 359, 775 790 058 nebo se můžete podívat i na naše webové stránky www.psfm.cz.

 

Naděžda Hálková

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č. 9, květen/2013)