Poslání pečovatelské služby

Media (19).jpg

Posláním pečovatelské služby je poskytovat podporu a pomoc lidem, kteří se ocitli

v nepříznivé životní situaci.

Všem, kterým se jim již nedostává vlastních sil a schopností, a nelze je zajistit jinými službami nebo s pomocí jiných osob.


Cílem služby je nabízet pomoc tak, aby naši klienti:

  • mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí,
  • podporovat jejich soběstačnost a
  • respektovat jejich svobodnou vůli.