Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci podporu a pomoc tam, kde se jim již nedostává vlastních sil, schopností a nelze je zajistit jinými službami nebo s pomocí jiných osob, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. 

 

park lavicka.jpg