Cílová skupina pečovatelské služby

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu:

  • věku,
  • chronického onemocnění nebo
  • zdravotního postižení a
  • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
    tj. rodiny, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.