Posláním centra je:


  • umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém přirozeném domácím prostředí.
    Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů,
  • posilovat jejich samostatnost a soběstačnost,
  • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a
  • napomáhat překlenout samotu.
  • Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě celodenního dohledu nad jejich blízkými z důvodu věkem se zhoršující paměti.
  • Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů