Pečovatelská služba poskytuje tyto úkony

 

PS_foto.jpg

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Pečovatelská služba nabízí i další fakultativní (doplňkové) činnosti. Součástí nabízených služeb je i bezplatné základní sociální poradenství.