Sociálně právní poradna poskytuje:   

 •     poradenství při vyřizování dávek státní sociální podpory a pro osoby se zdravotním postižením
      (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku aj.)
 •     poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí a odvolání
      (žádost o zvýšení příspěvku na péči, umístění do domova  pro seniory, DZU aj.)
 •     poradenství dluhové - pomoc s řešením dluhů, splátkové kalendáře
 •     bytová problematika - pomoc s hledáním a zajištěním bydlení
 •     poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů
 •     poradenství pro pozůstalé
 •     poradenství pro pečující o osoby s demencí, seniory a zdrav. postižené
 •     poradenství právní - rodinné právo, občanské právo, majetkoprávní vztahy
 •     telefonická intervence a poskytování informací

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám vyřešit Vaše starosti.....

Obrázek sociálně právní poradny