Sociálně právní poradna poskytuje

odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb.