Sociálně právní poradna poskytuje:   

 •     poradenství při vyřizování dávek státní sociální podpory a pro osoby se zdravotním postižením
      (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku aj.)
 •     poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí a odvolání
      (žádost o zvýšení příspěvku na péči, umístění do domova  pro seniory, DZU aj.)
 •     bytová problematika - pomoc s hledáním a zajištěním bydlení
 •     poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů
 •     poradenství pro pozůstalé
 •     poradenství pro pečující o osoby s demencí, seniory a zdrav. postižené
 •     poradenství právní - rodinné právo, občanské právo, majetkoprávní vztahy
 •     telefonická intervence a poskytování informací

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám vyřešit Vaše starosti.....

Obrázek sociálně právní poradny   

 

10.3.2022 Aktuálně nabízíme klientům:

 bezplatnou POMOC a PODPORU v DOMÁCNOSTI SENIORŮM a osobám se zdravotním postižením při vyřizování:

     ·       příspěvků státní sociální podpory, např. příspěvek na bydlení

     ·       dávek hmotné nouze - dávka mimořádné okamžité pomoci (MOP)

     ·       dávek pro osoby se zdravotním postižením, př. příspěvek na péči, na mobilitu, průkaz ZTP

     ·       žádostí o odvolání

Pomoc je určena domácnostem, které jsou zatíženy finančními potížemi v důsledku navyšování cen za energie.

 

Kontaktujte nás!

Tel. 558 433 974, mobil: 770 119 390, 770 119 392