Půjčovna řeší

časový prostor, který může vzniknout mezi dobou, kdy občan zažádá u lékaře o schválení kompenzační pomůcky od zdravotní pojišťovny a časem, kdy ji skutečně obdrží.

Slouží především lidem, kteří se vrátí z nemocnice a potřebují nutně kompenzační pomůcky k zvládnutí sebeobsluhy a péče do doby, než si potřebné pomůcky zajistí od zdravotní pojišťovny, případně na vyzkoušení, zda jim bude zapůjčená kompenzační pomůcka vyhovovat a přispěje ke zkvalitnění života a péče.

 

Obrázek půjčovny kompenzačních pomůcek