Charakteristika služby

Služba odborného sociálního poradenství, která je bezplatná obsahuje především tyto základní činnosti:

 •     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 •     sociálně terapeutické činnosti
 •     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 •     poradenství dle poslání, cílů, principů upravených ve veřejném závazku
 •     právní poradenství (každou první středu v měsíci)

  Oblasti poradenství

 •     základní sociální poradenství
 •     základní právní a sociálně právní poradenství
 •     terénní sociální práce v místě bydliště klientů
 •     poskytnutí informací směřujících k přesměrování uživatele na jinou organizaci
 •     spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě sociálních služeb
 •     v odůvodněných případech doprovázení uživatele k jednání

  Odborné sociální poradenství

 •   poradenství při vyřizování dávek různého typu (příspěvek na péči, bydlení, mobilitu, zvláštní pomůcku, důchody apod.)
 •   poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí a odvolání
    (žádost o zvýšení příspěvku na péči, umístění do domova  pro seniory, DZU aj.)
 •     poradenství dluhové - pomoc s řešením dluhů, splátkové kalendáře
 •     bytová problematika - pomoc s hledáním a zajištěním bydlení
 •     poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů
 •     poradenství pro pozůstalé
 •     poradenství pro pečující o osoby s demencí, seniory a zdrav. postižené
 •     poradenství právní - rodinné právo, občanské právo, majetkoprávní vztahy
 •     telefonická intervence a poskytování informací

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám vyřešit Vaše starosti.....

Tel.: 770 119 390, 770 119 391