pece.jpg

 

Cíle pečovatelské služby

  • předcházet nebo snižovat míru sociálního vyloučení uživatelů
  • oddalovat nebo odvracet umístění uživatelů v pobytovém zařízení
  • přispívat k zachování co nejvyšší možné míry schopností, dovedností a zvyklostí uživatelů
  • podporovat uživatele při vyhledávání dalších možných zdrojů v přirozeném prostředí vedoucích k řešení životní situace
  • reagovat na individuální potřeby uživatelů v souvislosti se zvyšováním kvality služby
  • průběžně vzdělávat, posilovat a rozvíjet tým profesionálních pracovníků zajišťujících kvalifikovanou podporu a pomoc uživatelům