Cílová skupiny půjčovny


Nájemci zapůjčených kompenzačních pomůcek jsou senioři,  osoby se zdravotním postižením nebo osobou pečující o tyto osoby.