Jednání se zájemcem o poskytování pečovatelské služby

 

Zájemce může pečovatelskou službu kontaktovat:

  • telefonicky, osobně, písemně apod.
  • přímo nebo prostřednictvím jiných osob (např. prostřednictvím svých rodinných příslušníků)

 

Průběh jednání:

  • Při prvním kontaktu dostává zájemce o pečovatelskou službu základní informace o poskytované službě, aby mohl posoudit, zda je právě tato služba pro něj vhodná a pomůže mu naplnit jeho požadavky.
  • Na základě dohodnutého termínu je vedeno jednání mezi sociálním pracovníkem pečovatelské služby a žadatelem.
  • Jednání se mohou účastnit také další osoby v souladu s přáním žadatele.
  • Konečné jednání je vedeno vždy v místě poskytování péče.
  • Žadatel obdrží Vnitřní pravidla pečovatelské služby včetně důležitých kontaktních informací a Výši úhrad PS.
  • Pečovatelská služba je zahájena nejdříve po podpisu smlouvy oběma stranami.