Jednání se zájemce pečovatelské služby

Zájemce může pečovatelskou službu kontaktovat:

  • telefonicky,
  • osobně,
  • písemně apod.)
  • přímo nebo prostřednictvím jiných osob.
  • Na základě dohodnutého termínu je vedeno jednání mezi sociálním pracovníkem pečovatelské služby a žadatelem.
  • Jednání se mohou účastnit také další osoby v souladu s přáním žadatele.
  • Konečné jednání je vedeno vždy v místě poskytování péče.
  • Žadatel obdrží Vnitřní pravidla pečovatelské služby včetně důležitých kontaktních informací a Výši úhrad PS.
  • Pečovatelská služba je zahájena nejdříve po podpisu smlouvy oběma stranami.