Aktivizační programy.


Trénování paměti

Paměť je důležitá pro celý náš život. Pomáhá nám vstřebávat informace, poznávat a chápat nové věci, orientovat se. Prolíná se do myšlení a uvažování. Ke zlepšení nebo udržení ji musíme trénovat. Vhodným cvičením jsou např. luštění křížovek, řešení hlavolamů, vzpomínání na texty písní, letopočty a události, různé hry na koncentraci apod.


Mezigenerační setkávání

Připravujeme aktivity, při kterých se setkávají senioři s dětmi z mateřských škol, protože si jsou obě generace vzájemným přínosem. Děti svou bezprostředností přinášejí seniorům radost a zároveň se učí úctě, toleranci a pomoci starším. Nenásilná, zábavná setkávání podpoří fyzické i duševní zdraví seniorů.


Pohybové aktivity

Senioři se pravidelně věnují rehabilitačnímu cvičení, někdy při tom používají drobné cvičební pomůcky. Svou motoriku, svalstvo či koordinaci pohybu mohou trénovat také pomocí procházek, tance, chůze do schodů, sportovních her nebo turnajů, kde nechybí medaile, diplom nebo dáreček. Společné aktivity k pohybu více motivují. Pro ty, kteří už chůzi dostatečně nezvládají, máme k dispozici kompenzační pomůcky a schodišťovou sedačku.


Kulturní akce (besedy, oslavy, tradice)

Člověk je tvor společenský, potřebuje se setkávat s jinými lidmi. Proto se snažíme, aby se klienti dostávali na akce do běžného společenského prostředí, nebo si různé osobnosti se zajímavým programem zveme k nám. Neméně důležité je však také, aby se upevňovaly vazby mezi seniory Domovinky.


Reminiscence

Reminiscenční terapie je cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou i osoby, které trpí poruchou paměti, věnujeme se intenzívně také vzpomínkovým aktivitám. Z tohoto důvodu vznikla reminiscenční místnost. Je vybavena starým nábytkem a předměty, které pomáhají vytvořit prostředí a atmostéru, jež vzpomínky umocní. Senioři si pomocí předmětů, smyslů, fotek, novinových článků, hudebních nahrávek atd. lépe vybaví situace ze své minulosti.


Snoezelen

Snoezelen je místnost, kde vhodnými prostředky stimulujeme všechny smysly. Může mít funkci relaxační, poznávací i interakční. Uplatní se zde meditační hudba, projekce, aromaterapie, bazální stimulace apod.


Ruční práce

K udržení soběstačnosti potřebujeme jemné pohyby rukou, uchopování a manipulaci s drobnými předměty. Ruční práce jsou výborným prostředkem k procvičení jemné motoriky. Vybíráme činnosti, které jsou klientům známé ale třeba už méně používané, nebo je seznamujeme s úplně novými technikami. A radost při výrobě i z vyvedeného díla je nepopsatelná.


Výlety

Společné výlety do společnosti i přírody: zabraňují sociální izolaci, přispívají k vzájemné soudržnosti klientů, přinášejí radostné zážitky, nová poznání a setkání.


Zahradní terapie

Jde o formu trávení volného času na zahradě a v kontaktu s živými rostlinami. Terapie pomáhá k relaxaci, aktivuje myšlení, paměť, vzdělává, zlepšuje jemnou motoriku, zvyšuje sebevědomí a podporuje tvořivost. Záhony nám nahrazují truhlíky, květináče a mobilní zahrádka.