Vymezení cílové skupiny


Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitly především v důsledku svého zdravotního stavu a vyššího věku, nebo kterým taková situace hrozí a které neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby, nebo nejsou schopny vyjádřit svoje potřeby a potřebným způsobem hájit svá práva a oprávněné zájmy.

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována zejména seniorům, osobám dlouhodobě nemocným, handicapovaným, invalidním, zdravotně postiženým a také rodinným příslušníkům těchto osob, osobám blízkým či pečujícím o takovouto osobu.