Posláním

odborného sociálního poradenství poskytovaného odborné dle § 37, zákona č. 108/2006 Sb. je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo společenské izolace, ve které se ocitli především z důvodu svého zdravotního stavu nebo vyššího věku, posílit jejich soběstačnost také prostřednictvím zapůjčování kompenzačních pomůcek a pomáhat při jejich integraci do společnosti.

 

Sociálně právní poradna

Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.,

Zámecká 1266,

738 01 Frýdek-Místek

tel.  770 119 390, 770 119 391