Centrum denních služeb Domovinka zajišťuje služby v rozsahu těchto úkonů:


Základní sociální poradenství - bezplatná služba

Je zaměřená na osoby, které se dostaly do tíživé životní situace, patří do cílové skupiny a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit.


Základní činnosti v Centru denních služeb – placená služba

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
pomoc a podpora při podávání jídla a pití

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

e) sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů


Úkony fakultativní – placená služba

  •    svoz a odvoz uživatelů do centra denních služeb
  •     dohled nad užitím léků
  •     běžné nákupy a pochůzky
  •     dovoz stravy v termojídlonosičích
  •     odvoz uživatele autem centra denních služeb tam a zpět po Frýdku-Místku (pošta, lékař, banka, nákup)