park lavicka 2.jpg

Zásady poskytování pečovatelské služby

  • Zásada individuality: individuální přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby, zvyklosti, způsob života.
  • Zásada partnerství: uživatel je za všech okolností rovnocenným partnerem v jednání i během poskytování služby.
  • Zásada tradičních hodnot: podpora, udržování a posilování tradičních funkcí rodiny a komunity.
  • Zásada kvality: schopnost poskytovat kvalitní služby na odborné úrovni.
  • Zásada transparentnosti: srozumitelné a průhledné nastavení všech fází poskytování pečovatelské služby.