Kapacita zařízení je 18 uživatelů.


Uživatelé jsou dováženi do centra a odváženi domů autem Centra pečovatelské služby.