Způsob sjednání služby


Obrázek půjčovny kompenzačních pomůcek

Službu je možno sjednat osobně v Centru pečovatelské služby, p.o., uzavřením písemné smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem po předchozím předložení platného občanského průkazu nájemce a zaplacením nájemného (vzor smlouvy naleznete v sekci „formuláře“).