Způsob jednání služby


Media 2 (8).jpg

Službu je možno sjednat osobně v Centru pečovatelské služby, p.o., uzavřením písemné smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem po předchozím předložení platného občanského průkazu nájemce a zaplacením nájemného na minimální dobu 1 měsíce (vzor smlouvy naleznete v sekci „formuláře“).