Centrum pečovatelské služby F-M, p. o.

Doma je doma! Pečovatelská služba již řadu let poskytuje ve Frýdku-Místku, Lískovci, Chlebovicích, Zelinkovicích a Skalici služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Naším posláním je umožnit lidem žít co nejdéle běžným a důstojným životem v jejich přirozeném domácím prostředí. Péči zajišťuje tým profesionálních pracovnic, které zde jsou pro klienty vždy, když potřebují pomoci s péčí o vlastní osobu, s chodem domácnosti, nákupy, pochůzkami, se zajištěním bezpečí při koupání, osobní hygieně, zajištěním doprovodu k lékaři, na úřady atd. Dále nabízíme dovoz obědu, doprovody při procházkách, svoz a koupání ve Středisku osobní hygieny či svoz a praní prádla. Zkušení pracovníci pečovatelské služby mají odborné vzdělání a každoročně své znalosti v oboru zvyšují absolvováním seminářů, školení a stáží, zaměřených na problematiku dané oblasti. Každý uživatel si plánuje službu dle svých požadavků, potřeb a přání, naše služba tak je „šitá na míru“. Nabízíme bezplatné jednání v domácnosti nebo v kanceláři Pečovatelské služby, při kterém sociální pracovnice poskytne veškeré informace o službě, a klienti se sami mohou rozhodnout, zda by naše služba byla to pravé. V případě, že se rozhodnete službu využít, sociální pracovnice společně s vámi nastaví individuální plán a takovou podporu, jakou potřebujete.

Pečovatelská služba je poskytována jako ambulantní a terénní služba v domácnostech občanů na území statutárního města Frýdku-Místku i jeho okrajových částí — Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic a Skalice, a to denně včetně víkendu a svátků. Provozní doba pečovatelské služby je od 7:00 do 21:00 hodin, dle individuálních potřeb každého uživatele. Službu je možno sjednat na základě domluvy se sociální pracovnicí, popř. vedoucí Pečovatelské služby, které vám poskytnou veškeré potřebné informace.

Při poskytování základního sociálního poradenství spolupracuje pečovatelská služba se sociálně-právní poradnou, která je součástí Centra pečovatelské služby.

Najdete nás na adrese: Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266, Frýdek-Místek, nebo nás kontaktujte na telefonních číslech: 558 630 816, 775 790 022 nebo 775 790 008.

 

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku duben/2013)