Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.

Organizace působí na území našeho města již od roku 1993 a za celou dobu svojí existence pomohla nejen mnoha lidem z řad seniorů a zdravotně postižených, ale i jejich rodinným příslušníkům či známým.

Organizaci tvoří tři služby: pečovatelská služba, centrum denních služeb – Domovinka a odborné sociální poradenství (sociálně-právní poradna včetně půjčovny kompenzačních pomůcek)

Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny, kde se narodily tři a více dětí v jednom kalendářním roce.

Pečovatelská služba

Na pečovatelskou službu se můžete obrátit, pokud potřebujete pomoci s péčí o svoji osobu, s hygienou, poskytnutím stravy, údržbou domácnosti, doprovodem k lékaři, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím. Služba rovněž zajišťuje rozvoz obědů až do domácností. Pracovnice v sociálních službách jsou milé, vstřícné a připraveny poskytovat kvalitní služby a péči. Provozní doba pečovatelské služby je denně včetně sobot, nedělí a svátků od 7:00 do 21:00 hodin. V případě zájmu vám bude věnována maximální pozornost, o službě poskytnuty podrobné informace a ochotně zodpovězeny vaše dotazy, a to buď v sídle Centra pečovatelské služby na Zámecké ulici 1266, nebo u vás doma. Kontaktní telefonní čísla: 558 630 816, 558 433 975.

Domovinka

Pokud se cítíte osamělí, nebo chcete strávit smysluplně svůj volný čas, přijďte do centra denních služeb – Domovinky. Můžete si ve společnosti svých vrstevníků společně zazpívat, zacvičit, něco pěkného vytvořit, jezdit na výlety do blízkého okolí a připomenout si třeba i místa dávno zapomenutá, nebo podle přání relaxovat v odpočinkové místnosti. Je možné si vybrat i z dalších činností, jako jsou paměťová cvičení, grilování, společné oslavy narozenin, besídky a další. Za zmínku jistě stojí i multismyslová místnost Snoezelen, kde lze prožít příjemné chvíle relaxace, uvolnění. V případě zájmu se můžete přijít kdykoliv podívat. Každou poslední středu v měsíci se uskutečňuje den otevřených dveří od 10-17 hodin. Pro více informací můžete volat na telefonní číslo 558 434 359.

Sociálně-právní poradna

V sociálně právní poradně vám kvalifikovaně a bezplatně poradí, pokud se ocitnete ve složité životní situaci a nevíte si rady. Odborní pracovníci vám mohou pomoci jak v kancelářích v přízemí budovy Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, která sídlí na ulici Zámecká 1266 ve Frýdku-Místku, tak mohou přijít i za vámi do domácnosti. Poskytuje se poradenství nejen v oblasti sociálních služeb, dávek, bydlení apod., ale také každou první středu v měsíci od 9 do 13 hodin bezplatné právní poradenství. Důležitou součástí poradny je zapůjčování kompenzačních pomůcek. Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány od 1-10 Kč/den. Nabízíme elektrické polohovací postele, různé druhy matrací, invalidních vozíků, toaletních křesel, chodítek, sprchovacích židlí, sedaček na/do vany, lůžkových stolků, nástavců na WC, podpor zad a dalších. Informace vám mohou být poskytnuty přímo v sídle organizace nebo na telefonních číslech 558 433 974, 558 433 973.

 

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, je tady pro vás a nabízí pomyslnou pomocnou ruku k řešení vašich problémů.

Bc. Eliška Adamová, ředitelka

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č.15/2012)