Nabídka prodeje osobních automobilů

Fiat doblo cargo 1,4

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace rozhodlo o prodeji níže uvedených osobních automobilů formou nabídkového licitačního řízení:

Základní údaje o vozidle:

  4T2 7340 5T0 0511
Typ: Fiat doblo cargo 1,4 Fiat doblo cargo 1,4
Barva:   Modrá   Modrá
Datum pořízení: 27.12.2006 13.2.2008
Pořizovací cena: 371 092,00 369 406,00
Stav tachometru k 20.2.2018 106 789 123 667
123 667 2 2
Druh paliva: benzín benzín
Servis: pravidelně v autorizovaném servisu pravidelně v autorizovaném servisu
Technická prohlídka platná do: 12/2018   2/2019
Nejnižší vyvolávací cena: 30.200 Kč 35.600 Kč

 

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 8. 6. 2018 v 10:15 hod. v zasedací místnosti Centra sociálních služeb Frýdek-Místek, Zámecká 1266, Frýdek-Místek. Účastníkem nabídkového licitačního řízení může být pouze osoba starší 18 let. Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným občanským průkazem. Jde-li o právnickou osobu, je účastník povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, příp. z jiného veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců, a písemné zmocnění zmocnitele, k tomu, že je oprávněn jednat jménem právnické osoby, nejde-li o statutární orgán. Písemné zmocnění zmocnitele musí být doloženo též v případě zastoupení fyzické osoby zmocněncem. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy.  Bližší informace a prohlídku výše uvedených vozidel možno domluvit s Ing. Radimem Uvírou, tel. 558 433 971.