Nemusíte na to být sami!

Pečovatelská služba již řadu let nabízí pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci – seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naši službu většinou využívají senioři, kteří již vzhledem k pokročilému věku a zdravotnímu stavu nezvládají péči o svou domácnost nebo o sebe sama. Cílem naší služby je umožnit klientům, kteří se ocitnou v takto náročné životní situaci, spojené často se samotou nebo nemocí, zůstat co nejdéle ve své domácnosti a žít i nadále běžným způsobem života.

foto_02.png

Díky pravidelným návštěvám našich pracovnic se klienti nemusejí obávat toho, že by museli opouštět svůj domov. Napomáháme klientům k udržení soběstačnosti a podporujeme je v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy. Pracovnice každodenně pomáhají klientům zvládnout běžné denní úkony jako je ranní vstávání, převlékání, pomoc s hygienou, příprava snídaně, podání oběda a večeře, pomoc při koupeli, zajištění úklidu, nákupu, dovoz obědů atd. Kromě toho pracovnice doprovázejí klienty k lékaři a na úřady, zajišťují klientům společnost, vyslechnou jejich trápení a mohou zprostředkovat i další pomoc. Při práci spolupracují s rodinnými příslušníky klienta a po určité době se tak stávají nepostradatelnou součástí klientova života.

Pečovatelská služba je zajišťována ve vlastních domácnostech klientů na území statutárního města Frýdku–Místku a jeho okrajových částí – Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic a Skalice, a to denně včetně víkendů a svátků, v době od 7:00 do 21:00 hodin, podle individuálních potřeb každého uživatele.

Pokud uvažujete o pečovatelské službě pro sebe či blízkou osobu, rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace. Kontaktovat nás můžete osobně na adrese: Zámecká 1266, Frýdek-Místek, od pondělí do pátku v době od 6:30 do 15:00 hodin.

Telefonicky nás můžete kontaktovat na číslech: 775 790 022, 775 790 008, 558 630 816. Pro zavedení služby je nejprve potřebná návštěva sociálního pracovníka, který s Vámi sepíše žádost o poskytnutí pečovatelské služby. Další informace naleznete také na: www.psfm.cz.

 

Autor článku: Bc. Válková Simona (sociální pracovnice)

Znění článku bylo konzultováno a schváleno ředitelkou organizace Bc. Eliškou Adamovou.