Poslední letošní grilování v Centru denních služeb Domovinka

První říjnový týden znamenal pro uživatele Centra denních služeb Domovinka ukončení grilovací sezóny.

Pracovníci jim připravili výborné masíčko, na kterém si všichni velmi pochutnali, a při společném sezení panovala velmi příjemná atmosféra okořeněná povídáním nejrůznějších historek.

Kromě grilování, které je jednou ze zdejších oblíbených aktivit, zde uživatelé každý den tráví čas při nejrůznějších činnostech, jako jsou například cvičení, ruční práce, trénink paměti, terapie v multismyslové místnosti nazvané Snoezelen, společné oslavy narozenin, přednášky, procházky, výlety a další.

Centrum denních služeb je zařízení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Zařízení je součástí Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Zámecká 1266 ve Frýdku-Místku. Posláním centra je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením, žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém přirozeném domácím prostředí. Podporovat a prodlužovat aktivitu uživatelů, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost, zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a napomáhat překlenout samotu.

Rodinným příslušníkům nabízí pomoc ve formě celodenního dohledu nad jejich blízkými z důvodu věkem se zhoršující paměti.

V září se naše zařízení stalo bezbariérovým díky instalaci schodišťové sedačky pro dopravu do prvního patra budovy.

I když grilovací sezóně pro tento rok odzvonilo, je připraveno další nesčetné množství volnočasových činností, při kterých se jistě společně nudit nebudeme.

Tímto Vás srdečně zveme k návštěvě našeho zařízení například ve dnech otevřených dveří, které se konají každou poslední středu v měsíci od 9 hodin do 16 hodin nebo i mimo tyto dny. Na Vaši návštěvu se těší všichni pracovníci Centra denních služeb Domovinka. Zařízení naleznete na ulici J. Lady 1791 v Místku a je otevřeno od 7:00 do 15:30 hodin. Informace vám rádi poskytneme i na telefonních číslech 558 434 359, 775 790 058 nebo se také můžete podívat na naše webové stránky www.psfm.cz.

 

Bc. Darina Gajdaczová

(tento článek byl otištěn v Deníku dne 19. 10. 2012)