Senioři, jsme tady pro Vás již déle než 20 let.

 

Potřebujete uklidit, nakoupit nebo zajistit běžné domácí práce, které jsou pro Vás již náročné? Potřebujete pro sebe nebo své blízké zajistit pomoc při osobní hygieně, dovoz obědů, doprovod k lékaři, přinést léky z lékárny a podobně? Vaši blízcí jsou pracovně vytíženi a nemohou Vám pomoci? Pak čtěte dále!

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná jednak osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rovněž rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby poskytujeme klientům v jejich vlastních domácnostech na území celého statutárního města Frýdku-Místku a ve všech jeho okrajových částech - Lískovci, Chlebovicích, Zelinkovicích a Skalici. Naším posláním je poskytnout Vám takovou podporu, abyste mohli zůstat co nejdéle ve své domácnosti a dále se zapojovat do běžného života společnosti. Poskytování pomoci vychází z individuálních potřeb uživatelů. Kvalitní péči zajišťuje profesionální tým pracovnic, které mají potřebné zkušenosti, odborné vzdělání a každoročně zvyšují své znalosti v oboru absolvováním odborných seminářů, školení a stáží.

 

foto.png

 

 

Zásady pečovatelské služby

  • Individuální a partnerský přístup k uživatelům – přistupujeme k uživateli individuálně dle jeho potřeb a přání, uživatel je aktivním partnerem v rovnocenném postavení k pracovníkovi.
  • Zásada respektování volby uživatele – uživatel uplatňuje svou vůli, jedná na základě svých rozhodnutí.
  • Podpora samostatnosti uživatele - snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti a samostatnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti.

Jaké služby poskytujeme?

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Základní sociální poradenství

 

Provozní doba: od 7:00 do 21:00 hodin (podle individuálních potřeb uživatelů).

Pečovatelskou službu je možné sjednat na základě ústní nebo písemné žádosti žadatele, rodinného příslušníka, obvodního lékaře aj. Ochotně Vám pomohou a informace o službě poskytnou:

Na webových stránkách naleznete potřebné dokumenty, včetně platné výše úhrad za službu.

 

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č. 7, duben/2014)