Setkání s klienty IC Žirafa

Uživatelé Centra denních služeb Domovinka se během roku setkávali s klienty IC Žirafa při různých společných aktivitách. Na první návštěvě v Domovince nám uživatelé IC předvedli výrobky z korálků a koše pletené z papíru a učili nás, jak na to. Při druhém setkání, jež se konalo také v Domovince, jsme utvořili smíšená družstva a soutěžili ve dvou nenáročných disciplínách, které prověřily zručnost, pozornost a koordinaci pohybů. Jednalo se o hod na plechovky a třídění plastových figur podle barev. Třetí setkání se uskutečnilo v denním stacionáři IC. Měli jsme možnost si jej prohlédnout a v některých dílnách se do dění zapojit.

Díky uskutečněným aktivitám se mohli klienti Domovinky potkat s lidmi s mentálním postižením, poznat jejich bezprostřední reakce a ztratit ostych a pocit nejistoty při komunikaci s nimi. Viděli, jak dokážou být tito lidé zruční, seznámili se s jiným prostředím a získali nové informace. Klienti IC zase zjistili, že i senioři jsou pozitivně naladěni, umí být hraví a mají zájem poznávat nové věci. Oběma skupinám vzájemné návštěvy zpestřily den.