Společný betlém seniorů

Centrum denních služeb Domovinka, které je určeno pro seniory a osoby se zdravotním postižením, přišlo na sklonku roku s novou předvánoční akcí, která oslovila i další instituce z města, jež jsou určeny pro seniory. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit společně betlém.

„Dohodli jsme se, že jej vystavíme v zámecké kapli, takže se s ním budou moci potěšit nejen jeho tvůrci, ale i širší veřejnost. Do díla se zapojili členové klubů seniorů Sadová a Malý Koloredov a uživatelé Domova pro seniory FM, Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké (zařízení Charity), Beskydu DZR, Penzionu pro seniory FM a samozřejmě Centra denních služeb Domovinka (zařízení Centra pečovatelské služby, FM), které vše připravilo. Každá organizace měla určeno, které postavy a jakým způsobem zhotoví, aby vznikl jednotný celek,“ přiblížila projekt, na němž senioři pracovali už od října, vedoucí sociální pracovnice Adéla Kotásková.

Betlém „spatřil světlo světa“ na vánočním jarmarku 6. prosince a byl korunováním snahy připravit seniorům netradiční program a představit je společnosti jako skupinu lidí tvůrčích a odvážných pouštět se do nových činností, které mají jasný cíl, ale nejistý výsledek. Nechyběl přitom humor a nadhled.

„Na Frýdeckém zámku jsme se společně s klienty DZR Beskyd a s členkou klubu Sadová setkali 16. prosince, prohlédli si betlém, krátce si připomněli veselé historky při jeho tvoření a nakonec došlo i na koledy, které jsme si v kapli zanotovali. Bylo to moc hezky strávené dopoledne a vůbec celá práce na betlému byla radostná,“ zhodnotila Adéla Kotásková.

 

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku, č.1, leden 2016)