Sportovní den uživatelů Domovinky

25.6.2015 prožili uživatelé Domovinky dopoledne v přírodě a prokazovali své znalosti a dovednosti na „Sportovním dni“. Kdo chtěl v soutěži uspět, musel obejít 7 stanovišť a splnit zadané úkoly. Za správnou odpověď získal bod. Navíc se soutěžícím měřil čas, který při určování pořadí hrál také roli. Průměrně každý strávil na kolbišti 30 minut.

Senioři vyráželi na trasu po dvojicích, které určil los, a za doprovodu pracovnic Domovinky, aby pomohly osobám s hendikepem pohybového aparátu. Postupně se přemísťovali k jednotlivým disciplínám. Hned v úvodu museli pořádně namáhat mozkové závity. Zobrazená zvířata nejen pojmenovávali, ale také jim přiřazovali správné stopy. Dále je čekala morseovka a vyluštění dvou slov. U třetího stanoviště určovali světové strany pomocí buzoly, poté se posunuli k místu, kde se trefovali do pyramidy plechovek. Pátá disciplína obsahovala otázky ze zdravovědy a na šesté si sportovci dokonale zamotali ruce do lana při vázání uzlů. Poslední úkol opět ověřil vědomosti soutěžících, protože museli poznávat v herbáři kytky. A kdo měl v cíli ještě chuť si něco nového vyzkoušet, mohl hádat známé herce maskované dobře vykreslenou karikaturou, anebo se mohl projít po kládě. Takovýchto odvážlivců nebylo málo.

Na závěr bylo pro každého účastníka přichystáno občerstvení. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v Domovince, na 1. místě s 32 body se umístila dvojice A. Hrnčířová a A. Kučera.

Účelem připravené akce bylo podpořit pohybové aktivity, pobýt na čerstvém vzduchu v pěkném prostředí, rozšířit si vědomosti z různých oborů a „oprášit“ své znalosti a dovednosti, dnes už málo využívané. Ale hlavně šlo o to, aby se senioři společně dobře pobavili. A to se podle jejich nadšených obličejů a ohlasů podařilo.