Umíme vám pomoci

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, prostřednictvím svých tří sociálních služeb pomáhá především seniorům a osobám se zdravotním postižením. Cílem pečovatelské služby je umožnit občanům, kteří se ocitnou v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít běžným způsobem života.

Terénní pečovatelská služba zajišťuje péči o uživatele služeb v jejich vlastních domácnostech na území města Frýdku-Místku i jeho okrajových částí, Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic a Skalice, a to denně včetně víkendů a svátků, v době od 7:00 do 19:00 hod., podle individuálních potřeb každého uživatele. Péči v terénu zabezpečuje tým zkušených pracovníků. Všichni splňují odborné vzdělání podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Každoročně své znalosti v oboru zvyšují absolvováním seminářů, školení a stáží, zaměřených na problematiku dané oblasti. S ohledem na bezpečnost uživatelů dokládají všichni zaměstnanci Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o., svou bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů a na požádání jsou povinni se prokazovat služebními průkazy.

Cílem organizace je zajištění základních potřeb uživatelů, a to zvládání běžných úkonů při péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Klienti mohou také využít nabídky fakultativních činností, mezi které patří např. doprovod při procházce, zajištění společnosti, zajištění přepravy prádla do prádelny aj. Při poskytování základního sociálního poradenství spolupracuje pečovatelská služba se sociálně-právní poradnou, která je součástí Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.

Bližší informace o poskytovaných službách je možné získat osobně v sídle organizace:

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace,

Zámecká 1266,
Frýdek-Místek.

nebo na tel. číslech

558 630  816  a  558 433 975,

příp. internetových stránkách www.psfm.cz

 

(tento článek byl otištěn ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku č.2/2012)