Vánoční besídka v Centru denních služeb Domovinka

Listopad a prosinec byl pro uživatele Centra denních služeb Domovinka, J. Lady 1791 ve Frýdku-Místku ve znamení velkého množství nejrůznějších akcí a aktivit.

Konala se zde prodejní výstava výrobků IDC Žirafa, přednáška městské policie, oslava Mikuláše, každý pátek se uživatelé zapojili do vaření, vytvářeli 450 vánočních přání, zúčastnili se vánoční besídky v mateřské škole, zazpívali si při hudebním vystoupení, společně oslavili několik narozenin a v neposlední řadě se s rokem 2012 rozloučili vánoční besídkou.

Na vánoční besídku se dostavila také ředitelka Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o., pod kterou Domovinka patří. Uživatelé od ní obdrželi nejen dárečky, ale také milý úsměv a pohlazení. Besídky se zúčastnilo téměř 25 seniorů, kteří do zařízení pravidelně docházejí. Společně strávili dopoledne povídáním, zpíváním koled.

Všichni si také pochutnali na bohatě prostřeném stole a odnesli si domů spoustu dárečků.

 

Bc. Darina Gajdaczová

(tento článek byl otištěn v Deníku dne 9. 1. 2013)