Centrum denních služeb

 je zařízení s denním pobytem, kde jsou poskytovány ambulantní služby seniorům a zdravotně postiženým osobám.