Partneři, dárci, sponzoři

 

Moravskoslezský kraj poskytl naší organizaci v rámci vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020“ dotaci ve výši 64.000,-na projekt „Jak zajistit kvalitní péči seniorům“.

Moravskoslezský kraj

 Vyhráli jsme 7. Kolo

„Vy rozhodujete, my pomáháme“

a získali tak částku 30.000,- Kč.

Tesco

Nadace rozvoje občanské společnosti


Moravskoslezský kraj na základě smlouvy poskytl naší organizaci účelovou dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021 v celkové výši 12.053.000,- Kč.

Touto dotací byly podpořeny tři registrované sociální služby:

  • Pečovatelská služba ... 9.103.000,- Kč
  • Sociálně právní poradna .... 1.212.000,- Kč
  • Centrum denních služeb – Domovinka ... 1.738.000,- Kč

Moravskoslezský kraj


 

Moravskoslezský kraj poskytl naší organizaci v rámci vyhlášeného dotačního programu

„Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“

dotaci ve výši 87.500,- Kč na projekt „Jak zajistit kvalitní péči seniorům“.

Moravskoslezský kraj

 


 

Moravskoslezský kraj poskytl naší organizaci v rámci vyhlášeného dotačního programu

„Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“

dotaci ve výši 403. 000,- Kč na projekt „Doprava bezbariérovým automobilem“.

Moravskoslezský kraj

 


Projekt "Podpora a rozvoj kvality terénních sociálních služeb v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek"

Plakát "Projekt "Podpora a rozvoj kvality terénních sociálních služeb v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek""

Cílem projektu

„Podpora a rozvoj kvality terénních sociálních služeb v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek“

je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a jejich dostupnost pro cílovou skupinu a ve vyloučených lokalitách nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku.

Realizace projektu celkově umožní většímu počtu lidí z cílové i nadále setrvat v domácím prostředí. 

Realizace projektu přispěje významným způsobem k tomu, aby nebyli lidé s omezením z důvodu nedostupnosti některých služeb umísťováni do institucionálních zařízení.

Projekt napomůže zejména klientům, kterým v současné době nejsme schopni zabezpečit služby v potřebné kvalitě a intenzitě z důvodu absence vozidel, zvedáků či jiných pomůcek.

Zvýšení kvality péče napomůže také ke zlepšení celkové pohody klienta k jeho aktivizaci a celkového zmocnění k větší samostatnosti.


Výsledkem realizace projektu bude:

  • Odstranění znevýhodnění klientů jedné služby
  • Zlepšení mobility klientů
  • Zajištění dostupnost využití úkonu „koupel ve středisku osobní hygieny“
  • Odstranění znevýhodnění klientů se specifickými potřebami v oblasti základní hygieny
  • Pomoc při začleňování klienta do běžného způsobu života

Na realizaci edukačního zázemí pro výuku osob pečujících o osobu blízkou se finančně podílela:

Nadace ČEZ
Společnosti a organizace:

Pokud chcete pomoc i vy, můžete nás podpořit jakýmkoliv finančním, nebo věcným darem. Informace Vám poskytneme na telefonním čísle 558 626 481, nebo 558 629 079.