Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností. 

 

Služba je poskytována v místě a rozsahu dohodnutém ve Smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Statutárního města Frýdku - Místku

Služby jsou poskytovány denně od 7:00 do 21: 00 hod., ambulantní služby jsou poskytovány ve Střediscích osobní hygieny  ve všedních dnech od 7:00 do 15:00 hod. 

 

 

budova s auty.jpg